Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje (obvykle označované pouze jako "údaje") budeme zpracovávat pouze v rámci nutnosti a za účelem poskytování funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek, včetně jejich obsahu a služeb, které jsou zde nabízeny.

Podle čl. 4 Odstavec 1. Nařízení (EU) 2016/679 proto obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení o ochraně osobních údajů) znamená "zpracování" jakékoli operace prováděné s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové řady operací týkajících se osobních údajů, jako je shromažďování, shromažďování, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jakoukoli jinou formou poskytování, odsouhlasení nebo

Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme zejména o povaze, rozsahu, účelu, trvání a právním základu zpracování osobních údajů, pokud se rozhodneme samostatně nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování. Kromě toho vás budeme níže informovat o součástech třetích stran, které používáme pro účely optimalizace, a také o zvýšení kvality použití, pokud třetí strany zpracovávají údaje na vlastní odpovědnost.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou strukturovány takto:

I. Informace o nás jako správc
e. Práva uživatelů a zúčastněných stra
nIII. Informace o zpracování údajů

 

I. Informace o nás jako odpovědné

Odpovědným poskytovatelem těchto webových stránek ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

Alexander Schmai
lzl Kasene
c 870 671 72 M
iroslav Če
ská republika

Telefon: +420 515 333 3
04 Fax: +420 515 333 303
E-mail: info@statekmir.eu

 

pověřencem pro ochranu osobních údajů u poskytovatel
e je: Alexander Schmailzl

 

 

Ii.. Práva uživatelů a zúčastněných stran

S ohledem na níže popsané zpracování údajů mají uživatelé a subjekty údajů právo

  • o potvrzení, zda jsou zpracovávány údaje, které se jich týkají, o informacích o zpracovávaných údajích, o dalších informacích o zpracování údajů a o kopiích údajů (viz také čl. 15 GDPR);
  • opravy nebo dokončení nepřesných nebo neúplné údaje (viz také čl. 16 GDPR);
  • k okamžitému výmazu údajů, které se jich týkají (viz také čl. 17 GDPR), nebo alternativně, pokud jde o další zpracování v souladu s čl. 17 břišáků. 3 GDPR je vyžadováno k omezení zpracování v souladu s Typem. 18 GDPR;
  • po obdržení údajů, které se jich týkají, a které tyto údaje poskytly, a pro předávání těchto údajů jiným poskytovatelům/správcům (viz také čl. 20 GDPR);
  • odvolání k dozorovému úřadu, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, budou zpracovávány poskytovatelem v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR).

Kromě toho je poskytovatel povinen informovat všechny příjemce, kterým poskytovatel údaje sdělil, o jakékoli opravě nebo výmazu údajů nebo o omezení zpracování vyplývajícím z čl. 1, 18 GDPR. Tato povinnost však neexistuje v rozsahu, v němž takové oznámení není možné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Aniž je tím dotčeno, má uživatel právo na informace o těchto příjemcích.

Uživatelé a zúčastněné strany mají také podle typu. 21 GDPR má právo vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se ho týkají, za předpokladu, že údaje poskytne poskytovatel v souladu s povahou údajů. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Zejména se zastává námitka proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu.

Iii. Informace o zpracování údajů

Vaše údaje zpracovávané během používání našich webových stránek budou smazány nebo zablokovány, jakmile skončí účel uložení, vymazání údajů není vyloučeno zákonnými povinnostmi uchovávání a žádné informace o opaku nejsou uvedeny o jednotlivých metodách zpracování níže.

Data serveru

Z technických důvodů, zejména pro zajištění bezpečné a stabilní přítomnosti na internetu, jsou data přenášena k nám nebo prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. našemu poskytovateli webového prostoru. S těmito takzvanými. Soubory protokolu serveru se používají mimo jiné Typ a verze vašeho internetového prohlížeče, operační systém, webové stránky, ze kterých jste přešli na naše webové stránky (odkazující URL), webové stránky na našich webových stránkách, které navštívíte, datum a čas příslušného přístupu a IP adresu internetového připojení, ze kterého jsou naše webové stránky používány.

Tyto údaje shromážděné tímto způsobem jsou prozatím uloženy, ale ne společně s dalšími údaji od vás.

Toto skladování probíhá na právním základě čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování, stabilitě, funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránek.

Údaje budou vymazány nejpozději po sedmi dnech, pokud není pro účely důkazů vyžadováno další uchovávání. V opačném případě jsou data zcela nebo zčásti vyloučena z výmazu, dokud není incident konečně vyřešen.

Soubory cookie

a) Soubory cookie relace/soubory cookie relace

Používáme tzv. Soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání, které jsou uloženy a uloženy ve vašem zařízení internetovým prohlížečem, který používáte. Tyto soubory cookie zpracovávají určité informace od vás, jako jsou údaje o vašem prohlížeči nebo poloze nebo IP adresa, v individuálním rozsahu.  

Toto zpracování zajistí, že naše webové stránky budou uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, protože zpracování bude umožňuje reprodukci našich webových stránek v různých jazycích nebo nabídku funkce nákupního košíku.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 ABS. 1 svítí b.) GDPR, pokud jsou tyto soubory cookie zpracovávány pro zahájení smlouvy nebo zpracování smlouvy.

Pokud zpracování není použito k zahájení smlouvy nebo plnění smlouvy, náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Právní základ je pak v naturál. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR.

Zavřením internetového prohlížeče smažete tyto soubory cookie relace.

b) Cookies třetích stran

Naše webové stránky mohou také používat cookies od partnerských společností, se kterými spolupracujeme, pro účely reklamy, analýzy nebo funkcí našich webových stránek.

Podrobnosti naleznete v následujících informacích, zejména pro účely a právní základ zpracování těchto souborů cookie třetích stran.

c) Možnost likvidace

Instalaci souborů cookie můžete zabránit nebo omezit nastavením internetového prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, můžete také kdykoli odstranit. Kroky a opatření, které jsou pro to nutné, však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči. Máte-li jakékoli dotazy, použijte prosím funkci nápovědy nebo dokumentaci vašeho internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce nebo Podporu. Na tzv. Soubory cookie Flash však nelze zabránit zpracování pomocí nastavení prohlížeče. Místo toho je třeba změnit nastavení přehrávače Flash. Kroky a opatření potřebné pro toto také závisí na konkrétním flash playeru. Máte-li jakékoli dotazy, použijte také funkci nápovědy nebo dokumentaci přehrávače Flash Player nebo se obraťte na výrobce nebo Uživatelská podpora.

Pokud však instalaci souborů cookie zabráníte nebo omezíte, může to vést k tomu, že ne všechny funkce našich webových stránek budou plně použitelné.

Smlouvy

Údaje, které předáte pro použití našeho zboží a/nebo služeb, budeme zpracovávat za účelem zpracování smlouvy a jsou v tomto ohledu nezbytné. Uzavření a plnění smlouvy není možné bez poskytnutí vašich údajů.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 ABS. 1 svítí. b) GDPR.

Údaje smazáme úplným zpracováním smlouvy, ale musíme dodržovat doby uchovávání podle daňového a obchodního práva.

V rámci smluvního procesu předáme vaše údaje dopravnímu podniku pověřeného dodáním zboží nebo poskytovateli finančních služeb, pokud je převod nezbytný pro dodání zboží nebo pro platební účely.

Právním základem pro předávání údajů je pak čl. 6 ABS. 1 svítí. b) GDPR.

Testování úvěruschopnosti a bodování

Pokud vám nabízíme základní možnost platby fakturou v rámci našeho sortimentu zboží nebo služeb a vy ji využijete, vyhrazujeme si právo obrátit se na informační agenturu (např. Creditreform, Schufa, Bürgel nebo infoscore) obdrží úvěrovou zprávu na základě matematických a statistických postupů. Za tímto účelem jsou vaše údaje, pokud jsou smluvně relevantní, jako jsou předat své jméno a adresu informační agentuře. Následující informace o statistické pravděpodobnosti prodlení používáme k rozhodnutí, zda vám nabídneme platbu fakturou.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na odolnosti nároku podle. Článku. 6 Abs.1 svítí. f GDPR.

Kontaktní dotazy / možnost kontaktu

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, údaje, které poskytnete, budou použity ke zpracování vaší žádosti. Poskytnutí údajů je nezbytné pro zpracování a odpověď na vaši žádost – bez jejich poskytnutí nemůžeme odpovědět na vaši žádost nebo maximálně omezeně.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 ABS. 1 svítí. b) GDPR.

Vaše údaje budou smazány, pokud byla vaše žádost s konečnou konečnou odpověď a neexistují žádné zákonné povinnosti týkající se výmazu, jako je v případě případného následného plnění zakázky.

Uživatelské příspěvky, komentáře a recenze

Nabízíme zveřejnit otázky, odpovědi, názory nebo recenze na našich webových stránkách, dále jen "příspěvky. Pokud využijete této nabídky, zpracujeme a zveřejníme váš příspěvek, datum a čas odeslání, stejně jako všechny vaše příspěvky. používá pseudonym.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. (a) GDPR. Svůj souhlas můžete udělit v souladu s čl. 7 břišáků. 3 GDPR kdykoliv s účinností do budoucna. Vše, co musíte udělat, je informovat nás o vašem odvolání.

Dále zpracováváme vaši IP adresu a e-mailovou adresu. IP adresa bude zpracována, protože máme oprávněný zájem podniknout další kroky nebo ji podpořit, za předpokladu, že váš příspěvek zasahuje do práv třetích stran a/nebo se jinak stane nezákonným.

Právním základem v tomto případě je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v nezbytnou právní obhajobu.

Online žádosti o zaměstnání / zveřejnění inzerátů na pracovní místa

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám prostřednictvím našich webových stránek. S těmito digitálními aplikacemi budeme údaje o vašich žadatelích a žádostech shromažďovat a zpracovávat elektronicky za účelem dokončení procesu podávání žádostí.

Právním základem pro toto zpracování je § 26 odst. 1 str. 1 BDSG i.V.m. Článku. 88 sec. 1 GDPR.

Pokud je pracovní smlouva uzavřena po podání žádosti, uchováváme vaše údaje předložené během žádosti ve vašem osobním spisu pro účely obvyklého organizačního a administrativního procesu – to samozřejmě v souladu s dalšími právními povinnostmi.

Právním základem pro toto zpracování je také § 26 odst. 1 str. 1 BDSG i.V.m. Článku. 88 sec. 1 GDPR.

Při zamítnutí žádosti automaticky smažeme údaje, které nám byly předloženy dva měsíce po oznámení o zamítnutí. K výmazu však nedochází, pokud jsou údaje způsobeny právními předpisy, např. vyžadovat delší dobu skladování v platnosti až čtyři měsíce nebo do ukončení soudního řízení.

Právním základem v tomto případě je čl. 6 ABS. 1 svítí. f) GDPR a § 24 odst. 1 Č. 2 BDSG. Náš oprávněný zájem spočívá v právní obhajobě nebo Výkonu.

Pokud výslovně souhlasíte s delším ukládáním vašich údajů, např. pro vaše zařazení do databáze žadatelů nebo potenciálních zákazníků budou údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu. Právním základem je pak čl. 6 ABS. 1 svítí. (a) GDPR. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli udělit podle typu. 7 břišáků. 3 GDPR prohlášením pro nás s účinností do budoucna.

Twitter

Udržujeme online přítomnost na Twitteru, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. Twitter je služba společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. Z důvodu může dojít ke zvýšení rizika pro uživatele, pokud například přístup k uživatelským údajům na pozdější úrovni. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je výhradně s Twitterem. Společnost Twitter Inc. je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské normy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter naleznete na adrese

https://twitter.com/de/privacy

Pinterest

Na Pinterestu udržujeme online přítomnost, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. Pinterest je služba společnosti Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. Z důvodu může dojít ke zvýšení rizika pro uživatele, pokud například přístup k uživatelským údajům na pozdější úrovni. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je určena výhradně Pinterestu. Společnost Pinterest Inc. je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské standardy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů pinterestu naleznete na adrese

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Youtube

Udržujeme online přítomnost na YouTube, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dceřiná společnost společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. Z důvodu může dojít ke zvýšení rizika pro uživatele, pokud například přístup k uživatelským údajům na pozdější úrovni. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je určena výhradně na YouTube. Společnost Google LLC je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské normy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

YouCan najdete zásady ochrany osobních údajů YouTube na adrese

https://policies.google.com/privacy

Linkedin

Ve společnosti LinkedIn udržujeme online přítomnost, abychom prezentovali naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

V tomto ohledu bychom chtěli poukázat na to, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. Z důvodu může dojít ke zvýšení rizika pro uživatele, pokud například přístup k uživatelským údajům na pozdější úrovni. K těmto uživatelským datům také nemáme přístup. Možnost přístupu je výhradně s LinkedIn. Společnost LinkedIn Corporation je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí a zavazuje se dodržovat evropské normy ochrany osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů linkedinu naleznete na adrese

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Za účelem propagace našich produktů a služeb a komunikace se zainteresovanými stranami nebo zákazníky provozujeme přítomnost společnosti na platformě Facebook.

Na této platformě sociálních médií jsme společně zodpovědní se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů na Facebooku je k zastižení prostřednictvím kontaktního formuláře:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ve smlouvě o příslušných povinnostech ve smyslu GDPR jsme regulovali společnou odpovědnost. Tato dohoda, která zakládá vzájemné závazky, je k dispozici na této adrese:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování osobních údajů v důsledku toho a následně reprodukován je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Máme nárok na analýzu, komunikaci a prodej a propagaci našich produktů a služeb.

Právním základem může být také souhlas uživatele v souladu s čl. 6 ABS. 1 svítí. GDPR provozovateli platformy. Uživatel může dát svůj souhlas s tímto typem. 7 břišáků. 3 GDPR kdykoli oznámením provozovateli platformy do budoucna.

Když máme přístup k naší online přítomnosti na platformě Facebook, společnost Facebook Ireland Ltd., jako provozovatel platformy v EU, shromažďuje údaje o uživateli (např. osobní údaje, IP adresa atd.) Zpracované.

Tyto údaje uživatele se používají pro statistické informace o používání naší společnosti přítomnost na Facebooku. Společnost Facebook Ireland Ltd. používá tyto údaje pro účely průzkumu trhu a reklamy, jakož i pro vytváření uživatelských profilů. Pomocí těchto profilů může například společnost Facebook Ireland Ltd. propagovat uživatele na Facebooku i mimo něj zájmově založeným způsobem. Pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu na Facebooku v době hovoru, facebook irsko ltd. může také propojit údaje s příslušným uživatelským účtem.

V případě kontaktu uživatele přes Facebook budou k zpracování žádosti použity osobní údaje uživatele zadané při této příležitosti. Údaje uživatele budeme mazáni za předpokladu, že žádost uživatele byla s konečnou správou zodpovězena a že nebyly splněny žádné zákonné povinnosti uchovávání, jako je v případě následného plnění smlouvy.

Pro zpracování údajů může společnost Facebook Ireland Ltd. Soubory cookie.

Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné zabránit instalaci cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze také kdykoli odstranit. Nastavení závisí na příslušném prohlížeči. V případě flash cookies nelze zpracování zabránit nastavením prohlížeče, ale odpovídajícím nastavením přehrávače Flash. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci souborů cookie, může to vést k tomu, že ne všechny funkce Facebooku jsou plně použitelné.

Další informace o činnostech zpracování, jejich odstranění a vymazání údajů zpracovávaných facebookem naleznete v zásadách pro ochranu osobních údajů facebooku:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Není vyloučeno, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. probíhá také prostřednictvím společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

Společnost Facebook Inc. předložila "štítu EU-USA na ochranu soukromí", a proto při zpracování údajů v USA prohlašuje, že je v souladu s požadavky EU na ochranu údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Za účelem propagace našich produktů a služeb a komunikace se zainteresovanými stranami nebo zákazníky provozujeme přítomnost společnosti na platformě Instagram.

Na této platformě sociálních médií jsme společně zodpovědní se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Pověřence pro ochranu osobních údajů instagramového pracovníka lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ve smlouvě o příslušných povinnostech ve smyslu GDPR jsme regulovali společnou odpovědnost. Tato dohoda, která zakládá vzájemné závazky, je k dispozici na této adrese:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování osobních údajů v důsledku toho a následně reprodukován je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Máme nárok na analýzu, komunikaci a prodej a propagaci našich produktů a služeb.

Právním základem může být také souhlas uživatele v souladu s čl. 6 ABS. 1 svítí. GDPR provozovateli platformy. Uživatel může dát svůj souhlas s tímto typem. 7 břišáků. 3 GDPR kdykoli oznámením provozovateli platformy do budoucna.

Když přistupujeme k naší online přítomnosti na platformě Instagram, společnost Facebook Ireland Ltd., jako provozovatel platformy v EU, shromažďuje údaje o uživateli (např. osobní údaje, IP adresa atd.) Zpracované.

Tyto údaje uživatele se používají pro statistické informace o použití přítomnosti naší společnosti na Instagramu. Společnost Facebook Ireland Ltd. používá tyto údaje pro účely průzkumu trhu a reklamy, jakož i pro vytváření uživatelských profilů. Pomocí těchto profilů může například společnost Facebook Ireland Ltd. propagovat uživatele v rámci Instagramu i mimo něj zájmově založeným způsobem. Pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu na Instagramu v době hovoru, společnost Facebook Ireland Ltd. může také propojit údaje s příslušným uživatelským účtem.

V případě kontaktu uživatele přes Instagram budou k zpracování žádosti použity osobní údaje uživatele zadané při této příležitosti. Údaje uživatele budeme mazáni za předpokladu, že žádost uživatele byla s konečnou správou zodpovězena a že nebyly splněny žádné zákonné povinnosti uchovávání, jako je v případě následného plnění smlouvy.

Pro zpracování údajů může společnost Facebook Ireland Ltd. Soubory cookie.

Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné zabránit instalaci cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze také kdykoli odstranit. Nastavení závisí na příslušném prohlížeči. V případě flash cookies nelze zpracování zabránit nastavením prohlížeče, ale odpovídajícím nastavením přehrávače Flash. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci souborů cookie, může to vést k tomu, že ne všechny funkce Facebooku jsou plně použitelné.

Další informace o aktivitách zpracování, jejich odstranění a odstranění dat zpracovávaných instagramem najdete v zásadách pro data Instagramu:

https://help.instagram.com/519522125107875

Není vyloučeno, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. probíhá také prostřednictvím společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

Společnost Facebook Inc. předložila "štítu EU-USA na ochranu soukromí", a proto při zpracování údajů v USA prohlašuje, že je v souladu s požadavky EU na ochranu údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Propojení sociálních médií pomocí grafického nebo textového odkazu

Také inzerujeme přítomnost na sociálních sítích uvedených níže na našich webových stránkách. Integrace probíhá prostřednictvím propojené grafiky příslušné sítě. Použití této propojené grafiky brání přístupu na webovou stránku, která má aplikaci sociálních médií, v automatickém navázání spojení s příslušným serverem sociální sítě za účelem zobrazení grafiky samotné sítě. Pouze kliknutím na příslušnou grafiku bude uživatel přesměrován na službu příslušné sociální sítě.

Po předání uživatele jsou informace o uživateli shromažďovány příslušnou sítí. Nelze vyloučit, že takto shromážděné údaje budou zpracovávány v USA.

Jedná se o zpočátku data, jako je IP adresa, datum, čas a navštívené stránky. Je-li uživatel přihlášen ke svému uživatelskému účtu příslušné sítě, může v případě potřeby shromážděné informace o konkrétní návštěvě uživatele přiřadit k osobnímu účtu uživatele. Pokud uživatel interaguje prostřednictvím tlačítka "sdílet" příslušné sítě, mohou být tyto informace uloženy v osobním uživatelském účtu uživatele a v případě potřeby Zveřejněna. Pokud chce uživatel zabránit tomu, aby byly shromážděné informace přímo přiřazeny ke svému uživatelskému účtu, musí se před kliknutím na grafiku odhlásit. Je také možné odpovídajícím způsobem nakonfigurovat uživatelský účet.

Následující sociální sítě jsou integrovány do našich stránek propojením:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/policy.php

Certifikace štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké

Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy

Certifikace štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/… 0000TORzAAO&status=Aktivní

Pinterest

Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, KALIFORNIE, 94107.

Zásady ochrany osobních údajů: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Certifikace štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Youtube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dceřiná společnost společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Certifikace štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Linkedin

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Certifikace štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

"Facebook" sociální plug-in

Na našich webových stránkách používáme plug-in sociální sítě Facebook. Facebook je internetová služba společnosti facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU tuto službu opět provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, které jsou označovány pouze jako "Facebook".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány i požadavky EU na ochranu údajů.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Další informace o možných plug-inech a o jejich příslušných funkcích naleznete na Facebooku v části

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

připraveni na vás.

Pokud je modul plug-in uložen na jedné ze stránek našich webových stránek, které navštívíte, váš internetový prohlížeč stáhne reprezentaci pluginu ze serverů Facebooku v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Facebook zpracovával vaši IP adresu. Kromě toho jsou zaznamenány také datum a čas návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste při návštěvě jedné z našich webových stránek plug-in přihlášeni k Facebooku, informace shromážděné modulem plug-in budou rozpoznány vaší konkrétní návštěvou Facebooku. Facebook může shromážděné informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Takže pokud jste, například, tzv. Tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, tyto informace budou uloženy ve vašem uživatelském účtu na Facebooku a v případě potřeby prostřednictvím platformy Facebooku. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku nebo zabránit zablokování načítání pluginu Facebooku pomocí doplňku pro váš internetový prohlížeč.

Společnost Facebook poskytne další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a ochraně v tomto ohledu,

https://www.facebook.com/policy.php

k dispozici pro oznámení o ochraně údajů.

"Twitter" sociální plug-in

Na našich webových stránkách používáme plug-in sociální sítě Twitter. Twitter je internetová služba společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, dále jen "Twitter".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány i požadavky EU na ochranu údajů.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Pokud je modul plug-in uložen na jedné ze stránek našich webových stránek, které navštívíte, váš internetový prohlížeč stáhne reprezentaci plug-inu ze serverů Twitter v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Twitter zpracovával vaši IP adresu. Kromě toho jsou zaznamenány také datum a čas návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste přihlášeni na Twitter, zatímco jste na návštěvě jedné z našich plug-in webových stránek, informace shromážděné plug-in budou uznány vaší konkrétní návštěvě Twitter. Twitter může takto shromážděné informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Takže pokud jste, například, tzv. "Sdílet" twitter, budou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu Twitter a v případě potřeby prostřednictvím platformy Twitteru. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Twitteru nebo provést příslušná nastavení ve svém účtu Twitter.

Twitter poskytne další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a ochraně v tomto ohledu,

https://twitter.com/privacy

k dispozici pro oznámení o ochraně údajů.

Modul plug-in pro sociální sítě Google+

Na našich webových stránkách používáme plug-in sociální sítě Google+ ("Google Plus"). Google+ je internetová služba společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Společnost Google bude uchovávat další informace o možných modulech plug-in a o jejich příslušných funkcích

https://developers.google.com/+/web/

připraveni na vás.

Pokud je modul plug-in uložen na jedné ze stránek našich webových stránek, které navštívíte, váš internetový prohlížeč stáhne reprezentaci pluginu ze serverů společnosti Google v USA. Z technických důvodů je nutné, aby společnost Google zpracovávala vaši IP adresu. Kromě toho jsou zaznamenány také datum a čas návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste při návštěvě jedné z našich webových stránek plug-in přihlášeni ke společnosti Google, informace shromážděné modulem plug-in budou rozpoznány vaší konkrétní návštěvou společnosti Google. Společnost Google může shromážděné informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Takže pokud jste, například, tzv. "Sdílet" od společnosti Google, budou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu Google a v případě potřeby zveřejněny na platformě Google. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Googlu nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu Google.

Společnost Google poskytne další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a ochraně v tomto ohledu,

https://policies.google.com/privacy

k dispozici pro oznámení o ochraně údajů.

Tlačítka sociálních médií "Shariff"

Na našich webových stránkách používáme plug-iny následujících sociálních sítí. Pro integraci těchto plug-inů používáme plug-in "Shariff".

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek

Shariff je open source program vyvinutý c't a heise. Integrací tohoto plug-inu, propojené grafiky zabránit sociální sítě plug-inů uvedených níže od automatického připojení k příslušnému serveru sociální sítě plug-in, když navštívíte naše webové stránky (y), na kterých příslušné sociální sítě plug-in je integrován. Pouze když kliknete na jednu z těchto propojených grafik, budete přesměrováni na službu příslušné sociální sítě. I tak jsou informace o procesu používání shromažďovány příslušnou sociální sítí. Tyto informace zahrnují například Vaše IP adresa, datum a čas a stránka, kterou navštívíte na našich webových stránkách.

Pokud jste při návštěvě jednoho z našich plug-inů přihlášeni k jedné ze služeb sociální sítě, poskytovatel příslušné sociální sítě může být schopen rozpoznat informace o vaší konkrétní návštěvě shromážděné tímto způsobem a přiřadit je k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. publikovat o tom. Takže pokud jste, například, tzv. "Sdílet" příslušné sociální sítě, mohou být tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu a zveřejněny prostřednictvím platformy příslušného poskytovatele sociální sítě. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před kliknutím na grafiku odhlásit z příslušné sociální sítě nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu sociální sítě.

Další informace o "Shariff" jsou udržovány v horkém

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Připraven.

Do našich webových stránek jsou integrovány následující sociální sítě:

Google+ der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Informace o ochraně údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Facebook of Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, provozovaný v rámci EU společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. 

Informace o ochraně údajů naleznete na adrese https://www.facebook.com/policy.php

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány i požadavky EU na ochranu údajů.

Twitter společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Informace o ochraně údajů naleznete na adrese https://twitter.com/privacy

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány i požadavky EU na ochranu údajů.

Google Analytics

Google Analytics používáme na našich webových stránkách. Jedná se o webovou analytickou službu poskytovanou společnostmi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

-ERR:REF-NOT-FOUND-https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Služba Google Analytics se používá k analýze chování našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Informace o použití a informace týkající se uživatele, např. IP adresa, poloha, čas nebo četnost návštěvy našich webových stránek jsou přenášeny na server Společnosti Google v USA a tam uloženy. Google Analytics však používáme s tzv. Anonymizační funkce. Díky této funkci google již zkracuje IP adresu v rámci EU nebo Ehp.

Takto shromažďované údaje google opět používá k tomu, aby nám poskytl hodnocení návštěvy našich webových stránek i aktivit používání. Tyto údaje mohou být také použity k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a používáním internetu.

Google říká, že nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty. Kromě toho společnost Google udržuje

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

k dispozici další informace o ochraně osobních údajů, např. možnosti zabránit používání údajů.

Kromě toho Společnost Google nabízí

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzv. deaktivace a další informace o něm. Tento doplněk lze nainstalovat do oblíbených internetových prohlížečů a nabízí vám další kontrolu nad údaji, které Společnost Google shromažďuje při přístupu na naše webové stránky. Doplněk informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že informace o návštěvě našich webových stránek by neměly být předávány do služby Google Analytics. To však nebrání tomu, aby byly informace přenášeny nám nebo jiným webovým analytickým službám. Zda a které další služby webové analýzy používáme, lze samozřejmě také zjistit v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google k zobrazení naší polohy a k vytváření tras. Jedná se o službu společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Aby bylo možné prezentaci některých písem na našich webových stránkách, je při přístupu na naše webové stránky navázáno spojení se serverem Google v USA.

Pokud máte přístup k součásti Map Google integrované do našich webových stránek, společnost Google uloží do vašeho zařízení soubor cookie prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Chcete-li zobrazit naši polohu a vytvořit pokyny, vaše uživatelská nastavení a data budou zpracovány. Nemůžeme vyloučit možnost, že společnost Google bude používat servery ve Spojených státech.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Připojením k Googlu tímto způsobem může Společnost Google určit, ze které webové stránky byla vaše žádost odeslána a na kterou IP adresu mají být odeslány pokyny.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci cookies příslušným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Podrobnosti naleznete pod položkou "Cookies" výše.

Kromě toho je používání Map Google a informací získaných prostřednictvím Map Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de v souladu se smluvními podmínkami společnosti Google a podmínkami pro https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html Map Google.

Kromě toho Společnost Google nabízí

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další informace.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme Google reCAPTCHA ke kontrole a vyhýbání se interakcím na našich webových stránkách prostřednictvím automatizovaných přístupů, např. takzvaným Boti, jeden. Jedná se o službu společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Prostřednictvím této služby může Společnost Google určit, ze které webové stránky je žádost odeslána a ze které IP adresy můžete použít tzv. vstupního pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může společnost Google shromažďovat další informace nezbytné pro poskytování a záruku této služby.   

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v bezpečnosti našich webových stránek, stejně jako v prevenci nežádoucích, automatizovaných přístupů ve formě spamu nebo podobně.

Google nabízí na

https://policies.google.com/privacy

další informace o obecném nakládání s vašimi uživatelskými údaji.

Písma Google

Na našich webových stránkách používáme Písma Google k zobrazení externích písem. Jedná se o službu společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Aby bylo možné prezentaci některých písem na našich webových stránkách, je při přístupu na naše webové stránky navázáno spojení se serverem Google v USA.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Připojením ke společnosti Google při přístupu na naše webové stránky může společnost Google určit, ze které webové stránky byla vaše žádost odeslána a na kterou IP adresu má být prezentace písma odeslána.

Google nabízí na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

zejména o možnostech předcházení používání údajů.

FontAwesome

Abychom mohli zobrazovat písma a vizuální prvky našich webových stránek, používáme externí písma FontAwesome. FontAwesome je služba

Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, dále jen "FontAwesome".

Když navštívíme naše webové stránky, je navázáno spojení se serverem FontAwesome v USA s cílem umožnit a aktualizovat prezentaci písem a vizuálních prvků.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Připojením k serveru FontAwesome, když jsme přistupovali na naše webové stránky, může FontAwesome určit, ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu má být prezentace písma předána.

Nabídky fontawesome

https://fontawesome.com/privacy

zejména o možnostech předcházení používání údajů.

Google AdWords se sledováním konverzí

Na našich webových stránkách používáme reklamní složku Google AdWords a tzv. měření konverzí. Jedná se o službu společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Měření konverzí používáme k cílení naší nabídky. Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, měření konverzí, které používáme, ukládá do vašeho zařízení soubor cookie. Tento tzv. Platnost konverzních souborů cookie vyprší s uplynutím 30 dnů a nejsou určena pro vaši osobní identifikaci.

Pokud je soubor cookie stále platný a navštívíte určitou stránku našich webových stránek, můžeme my i společnost Google vyhodnotit, že jste klikli na některou z našich reklam umístěných na Googlu a že jste následně byli přesměrováni na naše webové stránky.

Na základě takto získaných informací společnost Google vytváří statistiku o naší návštěvě našich webových stránek. Kromě toho dostáváme informace o počtu uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, stejně jako o stránkách našich webových stránek, které jsou následně přístupné. Ani my, ani třetí strany, které také používají službu Google AdWords, vás však nebudeme moci tímto způsobem identifikovat.

Instalaci souborů cookie můžete také zabránit nebo omezit příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče. Současně můžete soubory cookie, které již byly uloženy, kdykoli odstranit. Kroky a opatření, které jsou pro to nutné, však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči. Máte-li jakékoli dotazy, použijte prosím funkci nápovědy nebo dokumentaci vašeho internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce nebo Podporu.

Google také nabízí

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

další informace k tomuto tématu, zejména o možnostech prevence používání údajů.

Google AdSense

Na našich webových stránkách používáme Google AdSense k integraci reklam. Jedná se o službu společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Google AdSense používá cookies, stejně jako tzv. Webové signály uložené ve vašem zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Google nám tak umožňuje analyzovat vaše používání našich webových stránek. Takto shromažďované informace jsou společnosti Google v USA přenášeny kromě vaší IP adresy a reklamních formátů, které se vám zobrazují a tam ukládají. Společnost Google může tyto informace také sdílet s dodavateli. Společnost Google však prohlašuje, že vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji od vás.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci cookies příslušným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Podrobnosti naleznete pod položkou "Cookies" výše.

Kromě toho Společnost Google nabízí

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

zejména o možnostech předcházení používání údajů.

Remarketing Google nebo google "Podobné okruhy uživatelů" komponenty

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo "podobné cílové skupiny". Jedná se o službu společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen "Google".

Osvědčením štítu EU-USA na ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje, že při zpracování údajů v USA budou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Tuto funkci používáme k zobrazování zájmově orientované personalizované reklamy na webech třetích stran, které se také účastní reklamní sítě Google.

Právním základem je čl. 6 ABS. 1 svítí. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Aby byla tato reklamní služba možná, společnost Google ukládá soubor cookie se sekvencí čísel do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče během vaší návštěvy našich webových stránek. Tento soubor cookie zaznamenává v anonymizované podobě jak vaši návštěvu, tak používání našich webových stránek. Osobní údaje však nebudou předány. Pokud následně navštívíte webové stránky třetí strany, která zase používá také reklamní síť společnosti Google, mohou se objevit reklamní reklamy, které souvisejí s našimi webovými stránkami nebo k našim nabídkám.

Chcete-li tuto funkci trvale zakázat, nabízí společnost Google nejběžnější internetové prohlížeče

https://www.google.com/settings/ads/plugin

zásuvný modul prohlížeče.

Používání cookies některými poskytovateli, např. O

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Nebo

http://www.networkadvertising.org/choices/

deaktivována prostřednictvím opt-out.

Prostřednictvím tzv. Marketing napříč zařízeními může googlu také umožnit sledovat vaše chování při používání na více zařízeních, takže se vám může zobrazovat zájmově orientovaná personalizovaná reklama, i když přepnete zařízení. To však předpokládá, že jste souhlasili s propojením historie procházení se stávajícím účtem Google.

Google nabízí další informace o Google Remarketing na adrese

https://www.google.com/privacy/ads/

Chcete-li.

Model zásady ochrany osobních údajů advokátní kanceláře Weiss & Partner