Výhody nášho regiónu

Poľnohospodárstvo má v tomto regióne dlhoročnú tradíciu, ktorá nás zaväzuje k výjimečné starostlivosti.

Poľnohospodárstvo v Panonskej nížine

Naša poľnohospodárska spoločnosť Statek Miroslav, a.s. sa špecializuje na konvenčné poľnohospodárstvo. Vďaka svojej polohe na okraji panónskej nížiny môžeme pestovať veľmi kvalitné produkty rastlinnej výroby.

Naše produkty nie sú kvalitné len kvôli našej geologickej polohe.
Poľnohospodárstvo je pre nás viac: pre poľnohospodárstvo žijeme!

Juhomoravský kraj

Poľnohospodárstvo zohráva v živote našich zamestnancov ústrednú úlohu.
Pôsobíme v Juhomoravskom kraji, ktorý bol už historicky charakterizovaný poľnohospodárstvom, a to platí dodnes.

Toto nás zaväzuje, ďalej sa rozvíjať. Každým rokom testujeme nové metódy pestovania a využívame pritom najnovších vedeckych poznatkov.

Tradícia a budúcnosť

Každý rok pestujeme rôzne druhy plodín a mnohé z nich sa u nás osvedčili.
Napriek tomu vysádzame každým rokom nové druhy plodín v súlade s princípmi rozvoja našej spolocnosti.

Budeme sa tešiť z Vašich navrhov.

Produkcia poľnohospodárskych plodín

Pestovanie plodín v percentách

%

pšenica

%

repka

%

kukurica

  • slnečnica 8% 8%
  • jačmeň 6% 6%
  • pšenica tvrdá 3% 3%
  • špalda 1% 1%
  • sója 1% 1%
  • hrach 0,6% 0,6%

Zajímajú Vás dalsie informacie! Opýtajte sa nás!