Odtlačok

Statek Miroslav, A.s.K
aenec 870 67
1 72 Miroslav Čes
ká republika

Telefón: +420 515 333 304
E-mail: info@statekmir.eu

Identifikačné číslo DPH: CZ699000396

Ekonomické ID: 46983775

Súd prvého stupňa: Krajské soud v Brné
Registračné číslo: B 944

Predseda predstavenstva: Rainer Nüßlein-Schmailzl p
redstavenstva: Alexander Schmailzl, Maximilian Schmailzl

Zodpovedný za novinársky redakčný obsah:

Alexander Schmailzl
Kasenec 870, 671 72 Miroslav
E-mail: info@statekmir.eu

Imprint generátor advokátskej kancelárie Weiss & Partner