Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

Dane osobowe (zwykle określane tylko jako "dane") będą przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych tam usług.

Zgodnie z art. 4 § 1. Rozporządzenie (UE) 2016/679, dlatego ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej "tylko RODO) oznacza "przetwarzanie" oznacza każdą operację przeprowadzaną przy pomocy lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub takich szeregów operacji związanych z danymi osobowymi, takimi jak gromadzenie, gromadzenie, organizowanie, zamawianie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, czytanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy dostarczania, uzgadniania lub ograniczania,

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy w szczególności o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile decydujemy samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poinformujemy Cię poniżej o komponentach stron trzecich wykorzystywanych przez nas do celów optymalizacji, a także w celu podniesienia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności jest skonstruowana w następujący sposób:

I. Informacje o nas jako controllers
II. Praw użytkowników i zainteresowanych stro
nIII. Informacje o przetwarzaniu danych

 

I. Informacje o nas jako o nas odpowiedzialnych

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:

Alexander Schma
ilzl Kasen
ec 870 671 72
Miroslav
Czechy Czechy

Telefon: +420 515 333 3
04 Fax: +420 515 333 303
E-mail: info@statekmir.eu

 

inspektor ochrony danych u usługodawcy to:
Alexander Schmailzl

 

 

Ii. Prawa użytkowników i zainteresowanych stron

W związku z opisanym bardziej szczegółowo przetwarzaniem danych użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

  • w sprawie potwierdzenia, czy dane z nimi związane są przetwarzane, informacje na temat przetwarzanych danych, dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz na temat kopii danych (zob. również art. 15 RODO);
  • korekty lub uzupełniania niedokładnych lub niekompletnych danych (zob. również art. 16 RODO);
  • natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (zob. również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, w zakresie dalszego przetwarzania zgodnie z art. 17 akapit 3 RODO jest wymagane do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Typem. 18 RODO;
  • danych, które ich dotyczą i dostarczone przez nie oraz do przekazywania takich danych innym dostawcom/ również art. 20 RODO);
  • w postępowaniu odwoławczym do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że dane, które ich dotyczą, będą przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (zob. również art. 77 RODO).

Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dostawca ujawnił dane, o wszelkich sprostowania lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania wynikającym z art. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie istnieje jednak w zakresie, w jakim takie powiadomienie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Bez uszczerbku dla tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Użytkownicy i interesariusze mają również według typu. 21 RODO ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania dotyczących danych, pod warunkiem że dane są dostarczane przez dostawcę zgodnie z charakterem danych. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. W szczególności zgłasza się sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Iii. Informacje o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania ustali, usunięcie danych nie jest wykluczone przez prawne obowiązki przechowywania i nie ma informacji przeciwnej poniżej.

Dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przesyłane do nas lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej. do naszego dostawcy przestrzeni internetowej. Z tymi tzw. Pliki dziennika serwera są używane m.in. Typ i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, strona internetowa, z której przełączyłeś się na naszą stronę internetową (adres URL strony odsyłającej), odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, data i godzina odpowiedniego dostępu oraz adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta nasza strona internetowa.

Te dane zebrane w ten sposób są przechowywane na razie, ale nie razem z innymi danymi od Ciebie.

Przechowywanie odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa, stabilność, funkcjonalność i bezpieczeństwo naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni, chyba że do celów dowodowych wymagane jest dalsze przechowywanie. W przeciwnym razie dane są wykluczone z usunięcia w całości lub w części, dopóki incydent nie zostanie ostatecznie rozwiązany.

Pliki cookie

a) Pliki cookie sesji/pliki cookie sesji

Używamy tzw. Pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są przechowywane i przechowywane na urządzeniu użytkownika przez używaną przez Ciebie przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają pewne informacje od Ciebie, takie jak dane przeglądarki lub lokalizacji lub adres IP, w indywidualnym zakresie.  

Przetwarzanie to sprawi, że nasza strona będzie bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, ponieważ przetwarzanie będzie pozwala na powielanie naszej strony internetowej w różnych językach lub ofertę funkcji koszyka zakupowego.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b.) RODO, jeśli te pliki cookie są przetwarzane dane w celu wszczęcia przetwarzania umowy lub umowy.

Jeśli przetwarzanie nie jest wykorzystywane do zawarcia umowy lub wykonania umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawa prawna jest wówczas naturze naturze. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO.

Zamknięcie przeglądarki internetowej spowoduje usunięcie tych plików cookie sesji.

b) Pliki cookie stron trzecich

Nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookie od firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamowania, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących informacjach, w szczególności w celu i na podstawie prawnej przetwarzania takich plików cookie stron trzecich.

c) Możliwość unieszkodliwiania

Użytkownik może zablokować lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową. Możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w dowolnym momencie. Jednak kroki i środki wymagane do tego zależą od konkretnej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem lub Wsparcie. W tzw. Nie można jednak uniemożliwić przetwarzania plików cookie Flash przy użyciu ustawień przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienie odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane do tego również zależą od konkretnego odtwarzacza flash. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza flash lub skontaktować się z producentem lub Obsługa klienta.

Jeśli jednak zapobiegniesz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni użyteczne.

Umowy

Dane przekazane przez Ciebie w celu wykorzystania naszych towarów i /lub usług będą przez nas przetwarzane w celu przetwarzania umowy i są niezbędne w tym zakresie. Zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe bez podania danych.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 świeci się. b) RODO.

Usuwamy dane wraz z pełnym przetwarzaniem umowy, ale musimy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach procesu umowy przekazujemy Twoje dane firmie transportowej zleconej przy dostawie towarów lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostawy towarów lub do celów płatniczych.

Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 świeci się. b) RODO.

Testowanie zdolności kredytowej i punktacji

W zakresie, w jakim oferujemy Państwu podstawową możliwość płatności fakturą w zakresie naszego asortymentu towarów lub usług, a ty z niej korzystasz, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z agencją informacyjną (np. Creditreform, Schufa, Bürgel lub infoscore) uzyskać raport kredytowy na podstawie procedur matematycznych i statystycznych. W tym celu Państwa dane, o ile są istotne z umownie, takie jak przekazać swoje imię i nazwisko oraz adres do agencji informacyjnej. Z kolejnych informacji o statystycznym prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązania używamy, aby zdecydować, czy oferujemy płatność za pomocą faktury.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w odporności roszczenia zgodnie z. Artykułu. 6 Abs.1 lit. f) RODO.

Zapytania kontaktowe / możliwość kontaktu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego żądania. Podanie danych jest niezbędne do przetwarzania i odpowiadania na Twoją prośbę – bez ich podania nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie lub co najwyżej ograniczone.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 świeci się. b) RODO.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli wniosek został ostatecznie rozpatrzony i nie ma żadnych prawnych obowiązków przechowywania do usunięcia, takich jak w przypadku późniejszego wykonania umowy.

Posty użytkowników, komentarze i opinie

Oferujemy publikowanie pytań, odpowiedzi, opinii lub opinii na naszej stronie internetowej, dalej tylko "uwagi. Jeśli skorzystasz z tej oferty, przetworzymy i opublikujemy Twój wkład, datę i godzinę złożenia wniosku, a także wszelkie Twoje zgłoszenia. używany pseudonim.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. a) RODO. Wyrażasz zgodę zgodnie z art. 7 abs. 3 RODO w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wszystko, co musisz zrobić, to poinformować nas o odwołaniu.

Ponadto przetwarzamy również Twój adres IP i adres e-mail. Adres IP będzie przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w podejmowaniu dalszych kroków lub jego wspieraniu, pod warunkiem że Twój wkład narusza prawa osób trzecich i /lub w inny sposób staje się niezgodny z prawem.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w niezbędnej obrony prawnej.

Wnioski o pracę online / publikacja ogłoszeń o pracę

Oferujemy Państwu możliwość złożenia wniosku do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dzięki tym aplikacjom cyfrowym twoje dane dotyczące wnioskodawcy i aplikacji będą przez nas zbierane i przetwarzane drogą elektroniczną w celu zakończenia procesu składania wniosków.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest § 26 ust. 1 p. 1 BDSG i.V.m. Artykułu. 88 sek. 1 RODO.

Jeśli umowa o pracę zostanie zawarta po zakończeniu procesu składania wniosku, przechowujemy Twoje dane przekazane podczas zgłoszenia w aktach osobowych w celu zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego – to oczywiście w zgodzie z dalszymi obowiązkami prawnymi.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest również § 26 ust. 1 p. 1 BDSG i.V.m. Artykułu. 88 sek. 1 RODO.

Odrzucając wniosek, automatycznie usuwamy przekazane nam dane dwa miesiące po zgłoszeniu odrzucenia. Usunięcie nie ma jednak miejsca, jeżeli dane są spowodowane regulacjami prawnymi, np. okres przechowywania do czterech miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO i § 24 ust. 1 nr 2 BDSG. Nasz uzasadniony interes leży w obronie prawnej lub Egzekwowania.

Jeśli wyrazisz zgodę na dłuższe przechowywanie twoich danych, np. w celu włączenia ich do bazy danych kandydatów lub potencjalnych klientów, dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 świeci się. a) RODO. Użytkownik może oczywiście wyrazić zgodę w dowolnym momencie, w zależności od typu. 7 abs. 3 RODO przez oświadczenie do nas ze skutkiem na przyszłość.

Twitter

Utrzymujemy obecność online na Twitterze, aby zaprezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / zainteresowanymi stronami. Twitter jest usługą Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

W związku z tym pragniemy podkreślić, że istnieje możliwość, że dane użytkowników będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przyczyna może wystąpić w przypadku zwiększonego ryzyka dla użytkowników, dostęp do danych użytkownika na późniejszym poziomie może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu jest wyłącznie z Twitter. Twitter Inc. posiada certyfikat Tarczy Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Polityka prywatności Twittera znajduje się na stronie

https://twitter.com/de/privacy

Pinterest

Na Pintereście utrzymujemy obecność online, aby zaprezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami/ zainteresowanymi stronami. Pinterest jest usługą Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

W związku z tym pragniemy podkreślić, że istnieje możliwość, że dane użytkowników będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przyczyna może wystąpić w przypadku zwiększonego ryzyka dla użytkowników, dostęp do danych użytkownika na późniejszym poziomie może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu jest dostępna wyłącznie na Pintereście. Pinterest Inc. posiada certyfikat Tarczy Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Polityka prywatności Pinteresta znajduje się na stronie

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Youtube

Utrzymujemy obecność online w YouTube, aby zaprezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami/ zainteresowanymi stronami. YouTube jest usługą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

W związku z tym pragniemy podkreślić, że istnieje możliwość, że dane użytkowników będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przyczyna może wystąpić w przypadku zwiększonego ryzyka dla użytkowników, dostęp do danych użytkownika na późniejszym poziomie może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu jest dostępna wyłącznie w YouTube. Google LLC posiada certyfikat Privacy Shield i zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Polityka prywatności YouCan można znaleźć na stronie YouTube

https://policies.google.com/privacy

Linkedin

W LinkedIn utrzymujemy obecność online, aby zaprezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami/ zainteresowanymi stronami. LinkedIn jest usługą LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

W związku z tym pragniemy podkreślić, że istnieje możliwość, że dane użytkowników będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Przyczyna może wystąpić w przypadku zwiększonego ryzyka dla użytkowników, dostęp do danych użytkownika na późniejszym poziomie może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu jest dostępna wyłącznie w serwisie LinkedIn. LinkedIn Corporation posiada certyfikat Tarczy Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Polityka prywatności LinkedIn znajduje się na stronie

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

W celu promowania naszych produktów i usług, a także komunikowania się z zainteresowanymi stronami lub klientami, prowadzimy obecność firmy na platformie Facebook.

Na tej platformie mediów społecznościowych jesteśmy wspólnie z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

W umowie dotyczącej odpowiednich zobowiązań w rozumieniu RODO uregulowaliśmy wspólną odpowiedzialność. Niniejsza umowa, która powoduje wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyniku, a następnie powielane jest art. 6 ust. 1 świeci się. f Rodo. Mamy prawo do analizy, komunikacji i sprzedaży oraz promocji naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 świeci się. a RODO, Dopasowanie do systemu i nie stanowiła zgodność z wymogami dyrektywy 96/46/ Użytkownik może wyrazić na to zgodę według typu. 7 abs. 3 RODO w dowolnym momencie poprzez powiadomienie operatora platformy na przyszłość.

Kiedy uzyskujemy dostęp do naszej obecności online na platformie Facebook, Facebook Ireland Ltd., jako operator platformy w UE, gromadzi dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) Przetwarzane.

Te dane użytkownika są wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących korzystania z obecności naszej firmy na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do celów badań rynkowych i reklamowych, a także do tworzenia profili użytkowników. Korzystając z tych profili, na przykład, Facebook Ireland Ltd. jest w stanie promować użytkowników w obrębie Facebooka i poza nim w sposób oparty na zainteresowaniach. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Facebooku w momencie połączenia, Facebook Ireland Ltd. może również połączyć dane z odpowiednim kontem użytkownika.

W przypadku kontaktu użytkownika za pośrednictwem Facebooka, dane osobowe użytkownika wprowadzone przy tej okazji zostaną wykorzystane do przetworzenia żądania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, pod warunkiem, że na żądanie użytkownika zostanie ostatecznie udzielona odpowiedź i nie zostaną określone żadne prawne obowiązki przechowywania, takie jak w przypadku późniejszego wykonania umowy.

W celu przetwarzania danych Facebook Ireland Ltd. może Pliki cookie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z tym przetwarzaniem, możliwe jest uniemożliwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Ustawienia tego celu zależą od odpowiedniej przeglądarki. W przypadku plików cookie Flash, nie można zapobiec przetwarzaniu przez ustawienia przeglądarki, ale przez odpowiednie ustawienie odtwarzacza Flash. Jeśli użytkownik zapobiegnie lub ograniczy instalację plików cookie, może to spowodować, że nie wszystkie funkcje Facebooka będą w pełni użyteczne.

Więcej informacji na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, ich eliminacją i usunięciem danych przetwarzanych przez Facebooka można znaleźć w polityce dotyczącej danych Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie jest wykluczone, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. odbywa się również za pośrednictwem Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

Firma Facebook Inc. przekazała "Tarczę Prywatności UE-USA" i w związku z tym deklaruje zgodność z unijnymi wymogami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

W celu promowania naszych produktów i usług, a także do komunikowania się z zainteresowanymi stronami lub klientami, prowadzimy obecność firmy na Platformie Instagram.

Na tej platformie mediów społecznościowych jesteśmy wspólnie z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Z inspektorem ochrony danych na Instagramie można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

W umowie dotyczącej odpowiednich zobowiązań w rozumieniu RODO uregulowaliśmy wspólną odpowiedzialność. Niniejsza umowa, która powoduje wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyniku, a następnie powielane jest art. 6 ust. 1 świeci się. f Rodo. Mamy prawo do analizy, komunikacji i sprzedaży oraz promocji naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 świeci się. a RODO, Dopasowanie do systemu i nie stanowiła zgodność z wymogami dyrektywy 96/46/ Użytkownik może wyrazić na to zgodę według typu. 7 abs. 3 RODO w dowolnym momencie poprzez powiadomienie operatora platformy na przyszłość.

Kiedy uzyskujemy dostęp do naszej obecności online na platformie Instagram, Facebook Ireland Ltd., jako operator platformy w UE, gromadzi dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) Przetwarzane.

Te dane użytkownika są wykorzystywane do statystycznego informowaniu o wykorzystaniu obecności naszej firmy na Instagramie. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do celów badań rynkowych i reklamowych, a także do tworzenia profili użytkowników. Korzystając z tych profili, na przykład, Facebook Ireland Ltd. jest w stanie promować użytkowników w obrębie i poza Instagramem w sposób oparty na zainteresowaniach. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Instagramie w momencie połączenia, Facebook Ireland Ltd. może również połączyć dane z odpowiednim kontem użytkownika.

W przypadku kontaktu użytkownika za pośrednictwem Instagrama, dane osobowe użytkownika wprowadzone przy tej okazji zostaną wykorzystane do przetworzenia żądania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, pod warunkiem, że na żądanie użytkownika zostanie ostatecznie udzielona odpowiedź i nie zostaną określone żadne prawne obowiązki przechowywania, takie jak w przypadku późniejszego wykonania umowy.

W celu przetwarzania danych Facebook Ireland Ltd. może Pliki cookie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z tym przetwarzaniem, możliwe jest uniemożliwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Ustawienia tego celu zależą od odpowiedniej przeglądarki. W przypadku plików cookie Flash, nie można zapobiec przetwarzaniu przez ustawienia przeglądarki, ale przez odpowiednie ustawienie odtwarzacza Flash. Jeśli użytkownik zapobiegnie lub ograniczy instalację plików cookie, może to spowodować, że nie wszystkie funkcje Facebooka będą w pełni użyteczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, ich eliminacji i usuwania danych przetwarzanych przez Serwis Instagram, zobacz Zasady dotyczące danych na Instagramie:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nie jest wykluczone, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. odbywa się również za pośrednictwem Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

Firma Facebook Inc. przekazała "Tarczę Prywatności UE-USA" i w związku z tym deklaruje zgodność z unijnymi wymogami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Łączenie mediów społecznościowych za pomocą łącza graficznego lub tekstowego

Reklamujemy również obecność w sieciach społecznościowych wymienionych poniżej na naszej stronie internetowej. Integracja odbywa się za pośrednictwem połączonej grafiki danej sieci. Korzystanie z tej połączonej grafiki uniemożliwia dostęp do strony internetowej, na której aplikacja social media automatycznie nawiązuje połączenie z odpowiednim serwerem sieci społecznościowej w celu wyświetlenia grafiki danej sieci. Tylko klikając na odpowiednią grafikę użytkownik zostanie przekierowany do usługi danej sieci społecznościowej.

Po prześlieniu dalej użytkownika informacje o użytkowniku są zbierane przez odpowiednią sieć. Nie można wykluczyć, że zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w USA.

Są to początkowo dane, takie jak adres IP, data, godzina i odwiedzona strona. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoje konto użytkownika danej sieci, operator sieci może, w razie potrzeby, przypisać zebrane informacje o konkretnej wizycie użytkownika na osobiste konto użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję za pomocą przycisku "udostępnij" odpowiedniej sieci, informacje te mogą być przechowywane na osobistym koncie użytkownika, a w razie potrzeby Opublikowane. Jeśli użytkownik chce zapobiec bezpośredniemu przypisaniu zebranych informacji do jego konta użytkownika, musi się wylogować przed kliknięciem grafiki. Istnieje również możliwość skonfigurowania konta użytkownika odpowiednio.

Następujące sieci społecznościowe są zintegrowane z naszą witryną poprzez połączenie:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

Certyfikacja https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active Tarczy Prywatności UE-USA

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki

Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy

Certyfikacja Tarcza Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/… 0000TORzAAO&status=Aktywny

Pinterest

Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107.

Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Certyfikacja Tarcza Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Youtube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Certyfikacja https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Tarczy Prywatności UE-USA

Linkedin

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Certyfikacja https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active Tarczy Prywatności UE-USA

Wtyczka społecznościowa "Facebook"

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook jest serwisem internetowym facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest ponownie obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, z których oba są określane tylko jako "Facebook".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat możliwych wtyczek, a także o ich odpowiednich funkcjach można znaleźć na Facebooku pod

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

gotowy do użycia.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron naszej strony internetowej, którą odwiedzasz, twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych Facebook musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto, data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej są również rejestrowane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych dotyczących wtyczek, informacje zebrane przez wtyczkę zostaną rozpoznane podczas twojej konkretnej wizyty na Facebooku. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do twojego osobistego konta użytkownika. Więc jeśli, na przykład, tzw. "Lubię to" na Facebooku, informacje te będą przechowywane na Twoim koncie użytkownika na Facebooku, a w razie potrzeby za pośrednictwem platformy Facebooka. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub zapobiec zablokowaniu ładowania wtyczki Facebook za pomocą dodatku do przeglądarki internetowej.

Facebook przekaże dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także twoich praw i ochrony w tym zakresie,

https://www.facebook.com/policy.php

dostępnych dla informacji o ochronie danych.

Wtyczka społecznościowa "Twitter"

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Twitter to serwis internetowy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zwany dalej tylko "Twitter".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron naszej strony internetowej, którą odwiedzasz, twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych Twitter musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto, data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej są również rejestrowane.

Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych, informacje zebrane przez wtyczkę zostaną rozpoznane przez twoją konkretną wizytę na Twitterze. Twitter może przypisać zebrane w ten sposób informacje do twojego osobistego konta użytkownika. Więc jeśli, na przykład, tzw. "Udostępnij" na Twitterze, informacje te będą przechowywane na twoim koncie użytkownika Twittera i, jeśli to konieczne, za pośrednictwem platformy Twitter. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub wprowadzić odpowiednie ustawienia na swoim koncie Twitter.

Twitter przekaże dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także twoich praw i ochrony w tym zakresie, w

https://twitter.com/privacy

dostępnych dla informacji o ochronie danych.

Wtyczka społecznościowa "Google+"

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Google+ ("Google Plus"). Google+ to usługa internetowa google ireland limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Google przechowuje dalsze informacje na temat możliwych wtyczek, a także ich odpowiednich funkcji na

https://developers.google.com/+/web/

gotowy do użycia.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron naszej witryny, którą odwiedzasz, twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Google w USA. Ze względów technicznych google musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto, data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej są również rejestrowane.

Jeśli jesteś zalogowany w Google podczas odwiedzania jednej z naszych witryn wtyczek, informacje zebrane przez wtyczkę zostaną rozpoznane podczas twojej konkretnej wizyty w Google. Google może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Więc jeśli, na przykład, tzw. "Udostępnij" od Google, informacje te będą przechowywane na twoim koncie użytkownika Google i, jeśli to konieczne, publikowane na platformie Google. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub wprowadzić odpowiednie ustawienia na swoim koncie użytkownika Google.

Google przekaże dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i ochrony użytkownika w tym zakresie,

https://policies.google.com/privacy

dostępnych dla informacji o ochronie danych.

Przyciski mediów społecznościowych "Shariff"

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek następujących sieci społecznościowych. Aby zintegrować te wtyczki, używamy wtyczki "Shariff".

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej

Shariff jest program open source opracowany przez c't i heise. Dzięki integracji tej wtyczki, połączona grafika uniemożliwia automatycznemu łączeniu się wtyczek sieci społecznościowych z odpowiednim serwerem wtyczki sieci społecznościowej podczas odwiedzania naszych stron internetowych, na których zintegrowana jest odpowiednia wtyczka sieci społecznościowej. Dopiero po kliknięciu jednej z tych połączonych grafik zostaniesz przekierowany do usługi danej sieci społecznościowej. Nawet wtedy informacje o procesie użytkowania są zbierane przez odpowiednią sieć społecznościową. Informacje te obejmują na przykład Twój adres IP, data i godzina oraz strona, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany do jednego z usług sieci społecznościowych podczas odwiedzania jednej z naszych wtyczek odpowiadających mu, dostawca odpowiedniej sieci społecznościowej może być w stanie rozpoznać informacje o twojej konkretnej wizycie zebrane w ten sposób i przypisać je do twojego osobistego konta użytkownika. opublikować na ten temat. Więc jeśli, na przykład, tzw. "Udostępnij" w danej sieci społecznościowej, informacje te mogą być przechowywane na twoim koncie użytkownika i publikowane za pośrednictwem platformy odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z odpowiedniej sieci społecznościowej przed kliknięciem grafiki lub wprowadzić odpowiednie ustawienia na koncie użytkownika sieci społecznościowej.

Dalsze informacje na temat "Shariff" są gorące pod

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Gotowy.

Następujące sieci społecznościowe są zintegrowane z naszą stroną internetową:

Google+ der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Facebook of Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, obsługiwany na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. 

Informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Twitter of Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone.

Informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics na naszej stronie internetowej. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

-ERR:REF-NOT-FOUND-https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkownika naszej witryny. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczna działalność naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkowania, np. Adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość wizyty na naszej stronie internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. Funkcja anonimizacji. Dzięki tej funkcji Google już skraca adres IP w UE lub Eog.

Zebrane w ten sposób dane są ponownie wykorzystywane przez Google w celu oceny wizyty na naszej stronie internetowej, a także działań związanych z korzystaniem z niej. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google twierdzi, że nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi. Ponadto Google utrzymuje

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

dostępne są dalsze informacje o ochronie danych, np. możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto Google oferuje

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzw. dezaktywacji i więcej informacji na jego temat. Ten dodatek może być zainstalowany w popularnych przeglądarkach internetowych i oferuje dalszą kontrolę nad danymi, które Google zbiera podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o odwiedzaniu naszej witryny nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przekazywania informacji do nas lub innych usług analityki internetowej. To, czy i jakie inne usługi analizy internetowej są przez nas wykorzystywane, można oczywiście znaleźć również w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google, aby wyświetlić naszą lokalizację i tworzyć wskazówki dojazdu. Jest to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić prezentację niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej nawiązuje połączenie z serwerem Google w USA.

Jeśli uzyskujesz dostęp do komponentu Mapy Google zintegrowanego z naszą stroną internetową, Google przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby wyświetlić naszą lokalizację i utworzyć wskazówki dojazdu, twoje ustawienia użytkownika i dane zostaną przetworzone. Nie możemy wykluczyć, że Google będzie korzystać z serwerów w Stanach Zjednoczonych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja funkcjonalności naszej strony internetowej.

Łącząc się w ten sposób z Google, Google może określić, z której witryny twoje żądanie zostało wysłane i na jaki adres IP mają być wysyłane wskazówki.

Jeśli nie zgadzasz się z tym przetwarzaniem, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Szczegóły można znaleźć w punkcie "Cookies" powyżej.

Ponadto korzystanie z Map Google oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Map Google jest https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google oraz warunkami korzystania z Map Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ponadto Google oferuje

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

dalszych informacji.

Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google reCAPTCHA, aby sprawdzać i unikać interakcji na naszej stronie internetowej poprzez automatyczne dostępy, np. przez tzw. Boty, jeden. Jest to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Za pośrednictwem tej usługi Google może określić, z której strony internetowej jest wysyłane żądanie i z którego adresu IP można korzystać z tzw. pole wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika Google może gromadzić inne informacje niezbędne do świadczenia tej usługi i udzielania gwarancji.   

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo naszej strony internetowej, a także zapobieganie niepożądanym, zautomatyzowanym dostępom w postaci spamu lub podobnych.

Google oferuje na

https://policies.google.com/privacy

dalszych informacji na temat ogólnego przetwarzania danych użytkownika.

Czcionki Google

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google do wyświetlania czcionek zewnętrznych. Jest to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić prezentację niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej nawiązuje połączenie z serwerem Google w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja i ekonomiczne działanie naszej strony internetowej.

Łącząc się z Google, gdy uzyskujemy dostęp do naszej strony internetowej, Google może określić, z której strony internetowej twoje żądanie zostało wysłane i na jaki adres IP ma być przesłana prezentacja czcionki.

Google oferuje na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

informacji, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Okręg wyborczy Fontawesome

Aby móc wyświetlać czcionki i elementy wizualne naszej strony internetowej, używamy zewnętrznych czcionek FontAwesome. FontAwesome jest usługą

Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, zwane dalej tylko "FontAwesome".

Kiedy odwiedzamy naszą stronę internetową, nawiązuje się połączenie z serwerem FontAwesome w USA w celu umożliwienia i aktualizacji prezentacji czcionek i elementów wizualnych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja i ekonomiczne działanie naszej strony internetowej.

Łącząc się z serwerem FontAwesome, gdy uzyskiliśmy dostęp do naszej strony internetowej, FontAwesome może określić, z której strony internetowej twoje żądanie zostało wysłane i na jaki adres IP ma być przesłana prezentacja czcionki.

Oferty FontAwesome

https://fontawesome.com/privacy

informacji, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google AdWords ze śledzeniem konwersji

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu reklamowego Google AdWords oraz tzw. śledzenia konwersji. Jest to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Używamy śledzenia konwersji, aby kierować naszą ofertę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczna działalność naszej strony internetowej.

Jeśli klikniesz reklamę zamieszczoną przez Google, używane przez nas śledzenie konwersji przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu. Ten tzw. Pliki cookie konwersji wygasają po upływie 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika.

Jeśli plik cookie jest nadal ważny i odwiedzasz określoną stronę naszej strony internetowej, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, że kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych w Google i że zostałeś następnie przekierowany na naszą stronę internetową.

Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji Google tworzy statystykę dotyczącą naszej wizyty na naszej stronie internetowej. Ponadto otrzymujemy informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęły nasze reklamy, a także o stronach naszej witryny, do których są następnie dostępne. Jednak ani my, ani osoby trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię w ten sposób.

Możesz również zablokować lub ograniczyć instalację plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Jednocześnie możesz usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w dowolnym momencie. Jednak kroki i środki wymagane do tego zależą od konkretnej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem lub Wsparcie.

Google oferuje również

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

dalszych informacji na ten temat, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google AdSense

Na naszej stronie internetowej używamy Google AdSense do integracji reklam. Jest to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Google AdSense wykorzystuje pliki cookie, a także tzw. Sygnały nawigacyjne przechowywane na urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ten sposób Google umożliwia nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje zebrane w ten sposób są przekazywane do Google w USA oprócz adresu IP i formatów reklamowych wyświetlanych i tam przechowywanych. Google może również udostępniać te informacje wykonawcom. Google deklaruje jednak, że Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi od Ciebie.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczna działalność naszej strony internetowej.

Jeśli nie zgadzasz się z tym przetwarzaniem, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Szczegóły można znaleźć w punkcie "Cookies" powyżej.

Ponadto Google oferuje

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

informacji, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Remarketing Google lub składnik "Podobna publiczność" Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnej grupy docelowej". Jest to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej tylko "Google".

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Korzystamy z tej funkcji do wyświetlania spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach w witrynach innych firm, które również uczestniczą w sieci reklamowej Google.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 świeci się. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczna działalność naszej strony internetowej.

Aby umożliwić tę usługę reklamową, Google przechowuje plik cookie z sekwencją numerów na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Ten plik cookie rejestruje w formie zanonimizowanej zarówno wizytę, jak i korzystanie z naszej strony internetowej. Dane osobowe nie będą jednak przekazywane. Jeśli następnie odwiedzisz stronę internetową strony trzeciej, która z kolei korzysta również z sieci reklamowej Google, mogą pojawić się reklamy związane z naszą stroną internetową lub do naszych ofert.

Aby trwale wyłączyć tę funkcję, Google oferuje najpopularniejsze przeglądarki internetowe

https://www.google.com/settings/ads/plugin

wtyczkę przeglądarki.

Korzystanie z plików cookie przez niektórych dostawców, np. O

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Lub

http://www.networkadvertising.org/choices/

dezaktywowane poprzez rezygnację.

Dzięki tzw. Marketing na różnych urządzeniach może również umożliwiać Google śledzenie twoich zachowań podczas korzystania na wielu urządzeniach, więc możesz wyświetlać spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach, nawet po przełączeniu urządzeń. Zakłada się jednak, że zgadzasz się połączyć historię przeglądania z istniejącym kontem Google.

Google oferuje więcej informacji na temat remarketingu Google pod adresem

https://www.google.com/privacy/ads/

Do.

Modelowa polityka prywatności kancelarii prawnej Weiss & Partner